Some Useful Polish

Please Share:

Here’s some useful Polish language words and phrases. I hope you are planning a visit to Poland and get to use them soon.

English on the left, Polish on the right.

Polish Phrases

Yes = Tak

No = Nie

Thank you = Dziękuję

Thank you very much = Serdecznie dziękuję

You’re welcome = Nie ma za co

Please = Proszę

Excuse me = Przepraszam

Hello = Dzień dobry

Goodbye = Do widzenia / do zobaczenia

Good morning / Good afternoon = Dzień dobry

Good evening = Dobry wieczór

Good night = Dobranoc

How about breakfast? = Co powiesz na śniadanie?

I love you = Kocham Cię

I do not understand = Nie rozumiem

Do you speak English? = Mówisz po angielsku?

What is your name? = Jak masz na imię,? Jak się Pan(i) nazywa?

Nice to meet you = Miło mi Cię / Pana / Panią poznać

How are you? = Jak się masz / Jak się Pan(i) ma?

How old are you? = Ile masz / Pan(i) ma lat?

Can I have a ticket please? = Poproszę bilet.

Good = Dobrze

Bad = Źle

So so = Tak sobie / Jako tako

Tourist Information = Informacja Turystyczna

How much does this cost? = Ile to kosztuje?

What is this? = Co to jest?

I’ll buy it (shopping) = Poproszę.

Can I have the bill / Bill, please = Proszę o rachunek (in a restaurant, cafe)

Tea = Herbata

Water = Woda

Beer = Piwo

What time is it? = Która godzina?

Happy Birthday! = Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! (imienin!)

Of course if you need something more substantial, we have a fully featured Polish translation service available.